martes, 29 de noviembre de 2011

CONEIXEMENTS BÍBLICS / JOC: "ruleta bíblica" / 4t. 5è 6è

Ves a aquest espai i aprèn FETS de la BÍBLIA tot jugant sol, sola o amb grup.

 www.­jovenes-­cristianos.­com/­index.­php